Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Properties of clay minerals
Learning outcome:
Student ma wiedzę dotyczącą metod badań struktury, powierzchni minerałów ilastych oraz układów minerały ilaste-woda.
Connections with FLO:
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
  • GF1A_K04
    Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • GF1A_K07
    Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych