Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Petroleum geochemistry
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę w zakresie geochemii naftowej
Connections with FLO:
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych