Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Petroleum geochemistry
Learning outcome:
Zna metody analityczne badań kopalnej substancji organicznej, ropy naftowej i gazu ziemnego
Connections with FLO:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W08
    Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych