Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Petroleum geochemistry
Learning outcome:
potrafi wykonać podstawowe analizy geochemii naftowej i interpretować uzyskane wyniki badań
Connections with FLO:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W09
    Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych