Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Petroleum geochemistry
Learning outcome:
ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacji z literatury i Internetu w zakresie geochemii naftowej
Connections with FLO:
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie