Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Petroleum geochemistry
Learning outcome:
ma świadomość i rozumie wagę zastosowania wiedzy z zakresu geochemii naftowej w poszukiwaniach surowców węglowodorowych oraz określenia ich wpływu na środowisko naturalne
Connections with FLO:
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
  • GF1A_U24
    Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
  • GF2A_K04
    Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie