Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Petroleum geochemistry
Learning outcome:
jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Connections with FLO:
  • GF1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową