Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geophysical fieldworks
Learning outcome:
Student zna podstawy fizyczne i ograniczenia metod geofizycznych.
Connections with FLO:
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
  • GF1A_W07
    Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej