Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geophysical fieldworks
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować i wykonać proste zadanie inżynierskie pod opieką prowadzącego
Connections with FLO:
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U07
  Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązywania prostego zadań inżynierskich
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego