Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geophysical fieldworks
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu.
Connections with FLO:
  • GF1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
  • GF1A_K06
    Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia