Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
GPR methods
Learning outcome:
Zna podstawy technik teledetekcyjnych stosowanych w badaniu powierzchni Ziemi i jej wnętrza, ze szczególnym uwzględnieniem metody georadarowej
Connections with FLO:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych