Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
GPR methods
Learning outcome:
Zna podstawy teorii anten ze szczególnym uwzględnieniem georadarowych systemów nadawczo-odbiorczych.
Connections with FLO:
  • GF1A_W04
    Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie