Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
GPR methods
Learning outcome:
Zna odpowiednie zależności petrofizyczne związane z zagadnieniami elektromagnetyzmu.
Connections with FLO:
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie