Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
GPR methods
Learning outcome:
Umie obsługiwać georadarową aparaturę pomiarową oraz potrafi odpowiednio dobrać parametry akwizycyjne.
Connections with FLO:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_U04
    Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi elektronicznych urządzeń do badań geofizycznych w języku polskim i obcym