Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
GPR methods
Learning outcome:
Potrafi w określić kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie Potrafi odpowiednio zaprojektować georadarowe badania terenowe w zależności od rozwiązywanego problemu
Connections with FLO:
  • GF1A_W05
    Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
  • GF1A_U07
    Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązywania prostego zadań inżynierskich
  • GF1A_K03
    Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie