Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to mathematical methods in physics
Learning outcome:
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy funkcji zmiennej zespolonej, równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego i metod ich rozwiązywania
Connections with FLO:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
 • GF1A_W09
  Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych