Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia dotyczące minerału, kryształu, struktury i budowy wewnętrznej.
Connections with FLO:
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_W17
    Zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy zachodzące we wnętrzu i w skorupie Ziemi
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki