Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Umie zakwalifikować minerał do klasy i układu krystalograficznego na podstawie wyznaczonej symetrii kryształu.
Connections with FLO:
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki