Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Introduction to mathematical methods in physics
Learning outcome:
umie stosować analizę funkcji zmiennej zespolonej w rzeczywistym rachunku całkowym
Connections with FLO:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich