Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Potrafi opisać i rozpoznać podstawowe minerały kruszcowe Cu, Zn, Pb, Fe, As, Al, Cr, S, Ni.
Connections with FLO:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki