Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Zna zasadę działania mikroskopu polaryzacyjnego, potrafi samodzielnie go obsługiwać znając tok badań mikroskopowych.
Connections with FLO:
  • GF1A_W08
    Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych