Module learning outcome data:
Code:
M_U006
Category:
Skills
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Umie opisać samodzielnie pod mikroskopem strukturę i teksturę oraz skład mineralny skały magmowej i osadowej
Connections with FLO:
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych