Module learning outcome data:
Code:
M_U007
Category:
Skills
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Potrafi opisać pod mikroskopem skałę metamorficzną podając jej skład mineralny
Connections with FLO:
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych