Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mineralogy and petrography
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Connections with FLO:
  • GF1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
  • GF1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową