Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mathematics IV
Learning outcome:
umie stosować opis analityczny krzywych i powierzchni w R3 w wielowymiarowym rachunku całkowym
Connections with FLO:
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich