Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Electrical and electromagnetic methods I
Learning outcome:
Student zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze wykorzystywane w geofizyce
Connections with FLO:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych