Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Electrical and electromagnetic methods I
Learning outcome:
Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych
Connections with FLO:
  • GF1A_W05
    Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych