Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Databases
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę na temat relacyjnych systemów baz danych, zna możliwości i korzyści ich stosowania do rozwiązywani zadań inżynierskich
Connections with FLO:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W02
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
 • GF1A_W07
  Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej
 • GF1A_W11
  Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_U01
  Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U07
  Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązywania prostego zadań inżynierskich