Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Databases
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania aplikacji bazodanowej, zna podstawy języka SQL.
Connections with FLO:
 • GF1A_W04
  Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W05
  Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
 • GF1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W08
  Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
 • GF1A_U02
  Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
 • GF1A_U12
  Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego