Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mineral catalysts
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie naturalnych i syntetycznych minerałów jako katalizatorów, nośników lub prekursorów katalizatorów
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska