Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mineral catalysts
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie modyfikowania struktury i tekstury oraz właściwości katalitycznych naturalnych minerałów oraz w zakresie syntezy minerałów do zastosowań w katalizie
Connections with FLO:
  • IS2A_W03
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska