Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mineral catalysts
Learning outcome:
Student potrafi dokonać odpowiedniej preparatyki (sposób i warunki syntezy) naturalnych i syntetycznych minerałów w celu otrzymania materiału o właściwościach katalitycznych
Connections with FLO:
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IS2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski