Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Mineral catalysts
Learning outcome:
Student potrafi określić właściwości katalityczne otrzymanych materiałów dla wybranych reakcji chemicznych i dokonać oceny przydatności materiału do zastosowań przemysłowych i w ochronie środowiska
Connections with FLO:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • IS2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska