Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Advanced Statistical Methods
Learning outcome:
Rozumie i potrafi zastosować w naukach o Ziemi wybrane metody statystyczne
Connections with FLO:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
  • GF2A_W10
    Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania