Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Advanced Statistical Methods
Learning outcome:
Zna metody wielowymiarowe analizy danych i potrafi je zastosować dla danych geofizycznych
Connections with FLO:
 • GF2A_W01
  Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_W10
  Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • GF2A_U12
  Posiada umiejętność prowadzenia samodzielnej interpretacji pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem wyników symulacyjnych i statystycznych