Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Advanced Statistical Methods
Learning outcome:
Zna i potrafi korzystać z specjalistycznego oprogramowania do analiz statystycznych
Connections with FLO:
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_W06
  Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym
 • GF2A_U09
  Potrafi ocenić i przydatność najnowszych rozwiązaniach stosowanych w: badaniach geofizycznych, trendach w rozwoju aparatury, technik pomiarowych i oprogramowaniu specjalistycznym
 • GF2A_U15
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+