Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mineralogy in Historic Buildings Protection
Learning outcome:
Student ma wiedzę dotyczącą historii stosowania kamienia w budownictwie i jego proweniencji
Connections with FLO:
  • IS2A_W04
    ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów