Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mineralogy in Historic Buildings Protection
Learning outcome:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Connections with FLO:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role