Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Mineral sorbents in environmental engineering
Learning outcome:
Student potrafi interpretować wyniki badań właściwości sorpcyjnych sorbentów naturalnych i modyfikowanych
Connections with FLO:
  • IS2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • IS2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska
  • IS2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi