Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Subsurface cartography I
Learning outcome:
Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych oraz modeli przestrzennych.
Connections with FLO:
  • GG1A_W14
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kartografii geologicznej i geologii strukturalnej.
  • GG1A_W21
    Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.