Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Subsurface cartography I
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych.
Connections with FLO:
  • GG1A_W20
    Ma znajomość podstawowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
  • GG1A_W21
    Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.
  • GG1A_W23
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.