Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Subsurface cartography I
Learning outcome:
Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne.
Connections with FLO:
  • GG1A_U14
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej.
  • GG1A_U15
    Potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
  • GG1A_U17
    Potrafi identyfikować struktury geologiczne na mapach i przekrojach geologicznych jak również konstruować je na podstawie różnego typu danych, także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.