Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Subsurface cartography I
Learning outcome:
Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania.
Connections with FLO:
  • GG1A_U15
    Potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
  • GG1A_U17
    Potrafi identyfikować struktury geologiczne na mapach i przekrojach geologicznych jak również konstruować je na podstawie różnego typu danych, także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.