Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Subsurface cartography I
Learning outcome:
Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne według przyjętego harmonogramu.
Connections with FLO:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K02
    Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
  • GG1A_K08
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.