Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Physical chemistry of solid waste
Learning outcome:
Student ma szczegółową wiedzę na temat składu mineralnego, chemicznego, właściwości fizykochemicznych krajowych odpadów mineralnych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: węgla kamiennego i brunatnego, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych.
Connections with FLO:
  • IS1A_W17
    The graduate has detailed knowledge of the selected issues in the field of reclamation and revitalization of degraded areas, waste management, including industrial waste, and mineral engineering