Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Physical chemistry of solid waste
Learning outcome:
Student ma szczegółową wiedzę na temat możliwości wykorzystania krajowych odpadów mineralnych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: węgla kamiennego i brunatnego, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych.
Connections with FLO:
  • IS1A_W19
    The graduate has basic knowledge of developmental trends with regard to knowledge, technique and methodology of solving problems related to such areas as renewable sources of energy, water management and supply, environmental geotechnics, environmental monitoring, waste management, reclamation and revitalization of degraded areas, mineral engineering, sustainable development engineering, environmental risk assessment and management, as well as air pollution and its protection methods