Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona środowiska
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną gleb, zna najważniejsze typy degradacji pokrywy glebowej
Connections with FLO:
  • EZ1A_W09
    The graduate has knowledge of meteorology, climatology, hydrology, hydrogeology and environmental protection, allowing for analysis of the possible use of available renewable energy sources