Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Environmental indicators
Learning outcome:
Zna obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony środowiska oraz norm i wskaźników środowiskowych
Connections with FLO:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej