Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Environmental indicators
Learning outcome:
Ma szczególną wiedzę na temat charakterystyki oraz klasyfikacji wskaźników środowiskowych według kategorii, celów oraz struktury przyczyniono-skutkowej. Oraz odnośnie znaczenia wskaźników środowiskowych w decyzjach środowiskowych.
Connections with FLO:
  • IS2A_W10
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej