Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental indicators
Learning outcome:
Potrafi dla wybranej jednostki administracyjnej wykonać analizę wskaźnikową i na jej podstawie dokonać oceny zmian w środowisku.
Connections with FLO:
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne